• slider image 675
  • slider image 676
  • slider image 670
  • slider image 671
  • slider image 672
  • slider image 673
  • slider image 674
  • slider image 669
:::
轉知 事務組長 - 總務處 | 2022-07-21 | 點閱數: 144

轉知 111 年軍民聯合防空(萬安 45 號)演習

正式演習於 1101 年 7 月 25 日(星期一)下午 1 時 30 分至 2 時實施。

 

相關友善連結,網址如下:

1.桃園市政府警察局-萬安 45 號演習防空演練宣導事項: https://reurl.cc/o1WAjQ

2.全民國防手冊專區: https://reurl.cc/moEQo1