• slider image 675
  • slider image 676
  • slider image 670
  • slider image 671
  • slider image 672
  • slider image 673
  • slider image 674
  • slider image 669
:::

建國國中校外人士入校規範

檔案名稱
日期 大小 人氣
桃園市立建國國中校外人士協助教學審查表.pdf
2021-05-04 17:18:51 71.4 KB 103
建國國中校外人士協助教學或活動要點.pdf
2021-05-04 17:18:32 108.9 KB 84
建國國中校外人士入校須知.pdf
2021-05-04 17:15:35 100.9 KB 128
建國國中校外人士協助教學或活動申請表.pdf
2021-05-04 17:18:17 92.4 KB 91