• slider image 675
 • slider image 676
 • slider image 670
 • slider image 671
 • slider image 672
 • slider image 673
 • slider image 674
 • slider image 669
:::
人事助理員 - 人事室 | 2022-09-28 | 點閱數: 116

檢送修正「桃園市公教人員急難貸款實施要點」及修正對照表各 1 份。

 •  
  1) 府人給字第1110261870號.pdf
 •  
  2) 桃園市公教人員急難貸款申請表.pdf
 •  
  3) 桃園市公教人員急難貸款實施要點.pdf
 •  
  4) 桃園市公教人員急難貸款實施要點修正對照表.pdf