• slider image 665
 • slider image 666
 • slider image 667
 • slider image 664
 • slider image 660
 • slider image 661
 • slider image 659
 • slider image 654
 • slider image 655
 • slider image 656
 • slider image 657
 • slider image 658
:::
轉知 人事助理員 - 人事室 | 2021-12-03 | 點閱數: 27

「公教人員保險失能給付標準」附表業經銓敘部以 110 年 11 月 29 日部退一字第 11054057641 號令修正發布一案,詳如附件供參。

 •  
  1) s511101203001.zip