• slider image 675
  • slider image 676
  • slider image 670
  • slider image 671
  • slider image 672
  • slider image 673
  • slider image 674
  • slider image 669
:::
轉知 人事助理員 - 人事室 | 2021-12-01 | 點閱數: 57

有關原住民族委員會「111 年度原住民族歲時祭儀放假日期公告」及最新版「歲時祭儀常見問題集」一案,詳如附件供參。

  •  
    1) s511101201001.zip