• slider image 675
  • slider image 676
  • slider image 670
  • slider image 671
  • slider image 672
  • slider image 673
  • slider image 674
  • slider image 669
:::

新生入學

檔案名稱
日期 大小 人氣
學生卡同意書
2022-09-02 15:27:28 80.9 KB 51
111新生編班公告名冊
2022-07-01 13:41:12 437.3 KB 3527
111新生班級導師名冊
2022-07-01 13:39:56 68.5 KB 936
111建國國中新生入學測驗說明 (新生專屬課室)
2022-06-03 15:02:42 1 MB 2244
111學年度新生資料填寫
2022-04-09 07:57:39 226.9 KB 1048
111年新生重要日程
2022-03-17 12:06:57 158.1 KB 2163
111年制服運動服代購繳費說明
2022-03-16 16:18:58 192.3 KB 1429
111學年度建國國中學區一覽表.
2021-03-24 14:53:39 364.4 KB 1065
111新生錄取公告
2022-04-08 13:33:42 562.8 KB 1221
111年新生報到操作指引
2022-03-17 12:08:22 206.1 KB 763
111學年度建國新生入學登記及報到小叮嚀
2022-03-21 11:56:26 227 KB 945
111年新生資格登記審查單
2022-03-17 12:07:44 169.4 KB 772
不定期家訪同意書
2022-03-19 08:43:47 54 KB 300
房屋借用契約
2022-03-27 21:06:45 97.1 KB 128
租賃契約
2022-03-22 15:01:48 134.9 KB 219
雙胞胎編班家長意願調查表
2021-03-24 14:55:13 60.5 KB 283
特殊狀況審查申請表
2021-03-31 11:55:56 103.3 KB 334